Συντήρηση ανελκυστήρα

Η εταιρεία μας, με παρουσία στον χώρο εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων σχεδόν 45 χρόνων, είναι κοντά σας και μετά την εγκατάσταση κάθε ανελκυστήρα για την τακτική συντήρηση & τεχνική του υποστήριξη.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η οργάνωση του τμήματος συντήρησης, είναι η εγγύηση για τη μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα λειτουργία του ανελκυστήρα, όπως και την ασφάλειά σας.

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας -σε τακτική βάση- εξασφαλίζει την ασφαλή και την ομαλή λειτουργία του, καθώς και τη διατήρηση της εγκατάστασης συνολικά.

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχους συντηρητές και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεση σας, πρόθυμο να λύσει ακόμα και τις πιο εξεζητημένες περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν στον ανελκυστήρα σας.

Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας είναι:

  • Έλεγχος και ρύθμιση συστημάτων ασφαλείας.
  • Λίπανση σε όλα τα κινητά μέρη. (κλειδαριές, κινητήρας, οδηγοί διαδρομής θαλάμου κλπ.)
  • Έγγραφη ενημέρωση για την ημερομηνία, την ώρα και την κατάσταση του ανελκυστήρα.
  • Ενημέρωση της εκάστοτε διαχείρισης, για οτιδήποτε αφορά στη σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα.
  • Καθαρισμός (φρεάτιο, μηχανοστάσιο, άνω μέρος θαλάμου)
  • Άμεση επιδιόρθωση βλαβών, χωρίς επιπλέον κόστος (εφόσον δεν χρειάζεται ανταλλακτικό)

Για επισκευές που χρήζουν κάποιου ανταλλακτικού, ενεργούμε κατόπιν συνεννοήσεως με την εκάστοτε διαχείριση, ώστε να συμφωνηθεί το κόστος και η διάρκεια αποπεράτωσής του.

Επίσης, η συντήρηση του ανελκυστήρα μπορεί να γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.