Οδηγίες χρήσεως

1. Πατήστε το κουμπι του ορόφου ΜΟΝΟ όταν οι πόρτες είναι κλεισμένες καλά.
2. Αν ο θάλαμος σταματήσει μεταξύ δύο ορόφων μην προσπαθήσετε να βγείτε αλλά πατήστε το κουμπί ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
3. Μην παραβιάζετε τις πόρτες
4. Βγείτε από τον θάλαμο μόνο όταν αυτός σταματήσει ΤΕΛΕΙΩΣ και κανονικά στον όροφο.
5. Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το κουμπί στάσης και το κουμπί ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

Απαγορεύεται:
1. Η χρήση σε παιδικά κάτω από 14 ετών χωρίς συνοδό.
2. Η μεταφορά φορτίων.

Προσοχή:
Βεβαιωθείτε πριν μπείτε στον θάλαμο ότι βρίσκεται πίσω από την πόρτα και έχει σταματήσει κανονικά.