Οδηγίες απεγκλωβισμού (ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων)

1. Κλείνουμε τον Γενικό Διακόπτη του ρεύματος κίνησης. (όχι του φωτισμού)
2. Ανοίγουμε το φρένο της μηχανής με τον μοχλό.
3. Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο και αρχίζουμε να στρέφουμε σιγά σιγά το βολάν του κινητήρα με το χέρι προς την κατεύθυνση που συναντάμε μικρότερη δυσκολία (αυτό εξαρτάται απο την θέση του θαλάμου στο φρεάτιο).
4. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς την πλησιέστερη πόρτα.
5. Όταν ο θάλαμος βρεθεί μπροστά ακριβώς στην πόρτα (γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα σημάδια επί των συρματόσχοινων) κλείνουμε το φρένο.
5. Αφού πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός ελέγχουμε αν όλες οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες. – Αφήνουμε το γενικό διακόπτη κίνησης κατεβασμένο και ειδοποιούμε τον υπέθυνο συντηρητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με τον εγκλωβισμένο.

Οδηγίες απεγκλωβισμού (υδραυλικών ανελκυστήρων)

1. Κλείνουμε τον Γενικό Διακόπτη του ρεύματος κίνησης. (όχι του φωτισμού)
2. Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο και αρχίζουμε να στρέφουμε την κόκκινη βαλβίδα που βρίσκεται επάνω στην αντλία.
3. Ο θάλαμος αρχίζει να κατεβαίνει
4. Όταν ο θάλαμος βρεθεί μπροστά ακριβώς στην πόρτα αφήνουμε την βαλβίδα. Για να καταλάβουμε πότε ακριβώς φτάνει ο θάλαμος πρέπει ο εγκλωβισμένος να μας ενημερώσει.
5. Αφού πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός ελέγχουμε αν όλες οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες. – Αφήνουμε το γενικό διακόπτη κίνησης κατεβασμένο και ειδοποιούμε τον υπέθυνο συντηρητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με τον εγκλωβισμένο.

Τηλέφωνο βλαβών
έκτακτης ανάγκης

210 9597304