Μηχανικοί ανελκυστήρες

Προτείνεται η εγκατάσταση τους σε κτίρια με μεγάλη χρήση και απαιτήσεις μεγαλύτερης ταχύτητας και ωφέλιμου φορτίου. Η μετάδοση της κίνησης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτροκινητήρα και συρματόσχοινων όπου μεταφέρει τον θάλαμο στον επιθυμητό όροφο. Παράλληλα με την τεχνολογία inverter, επιτυγχάνεται ακριβής ισοστάθμιση στους ορόφους, μείωση κατανάλωσης ρεύματος και ομαλότερη λειτουργία. Έχουμε την δυνατότητα να επιτύχουμε ταχύτητες μεγαλύτερες του 1m/s για πολυόροφα κτίρια και άμεση εξυπηρέτηση μεταξύ των ορόφων. Ταυτόχρονα έχουμε την άνεση να αυξήσουμε το ωφέλιμο φορτίο ανάλογα τις ανάγκες του κτιρίου(ανύψωση μεγάλων φορτίων/αυτοκινήτων κτλ). Συνήθεις εφαρμογές μηχανικών ανελκυστήρων σε κτίρια άνω των 7 στάσεων με απαιτητικές κυκλοφοριακές συνθήκες, δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες και πολυκατοικίες με μεγάλο όγκο κινήσεων. Οι μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίζονται σε:

  • Ατόμων
  • Φορτίων
  • MRL
  • Εξωτερικοί
  • ΑΜΕΑ