Εκσυγχρονισμός & πιστοποίηση ανελκυστήρα

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008), η Plexidas Elevators σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα ελέγχου για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, αναλαμβάνει τις τεχνικές εργασίες που χρειάζονται ώστε να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πιο αναλυτικά:

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ενημερώνεται μέσω έκθεσης από τον φορέα ελέγχου για τις τεχνικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να γίνει η αναβάθμιση του ανελκυστήρα, όπως και για τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν.
Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας είναι χωρίς στοιχεία νομιμότητας ή με προέγκριση άδειας, συντάσσεται νέος τεχνικός φάκελος και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

  • Πιστοποιητικά πολυκατοικιών έως 6 στάσεις (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 6 χρόνια)
  • Πιστοποιητικά πολυκατοικιών με 7 στάσεις και άνω (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 5 χρόνια)
  • Πιστοποιητικά επαγγελματικών χώρων έως 6 στάσεις (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 4 χρόνια)
  • Πιστοποιητικά επαγγελματικών χώρων με 7 στάσεις και άνω (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 3 χρόνια)
  • Πιστοποιητικά ξενοδοχείων (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 3 χρόνια)
  • Πιστοποιητικά ξενοδοχείων με 200 κλίνες και άνω (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 1 χρόνο)
  • Πιστοποιητικά δημόσιων κτηρίων (ανανέωση πιστοποιητικού καταλληλότητας κάθε 1 χρόνο)

*Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν διασφαλιστεί έως 31/12/2021