Ανελκυστήρας MRL

Οι ανελκυστήρες MRL (χωρίς μηχανοστάσιο) εξελίσσονται διαρκώς λόγω της αυξανόμενης ανάγκης, για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στεγασμένων χώρων σε ένα οίκημα.
Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη μηχανοστασίου για την εγκατάσταση του κινητήριου μηχανισμού.
Η τοποθέτηση του γίνεται συνδυαστικά, εσωτερικά του φρεατίου και σε κάποιο κατάλληλο ερμάριο (ντουλάπι) εφαπτόμενο στο φρεάτιο.

Υδραυλικοί ή μηχανικοί, οι ανελκυστήρες MRL έχουν τα συνήθη εξαρτήματα (θάλαμο, πόρτες, πίνακα) με μια τυπική εγκατάσταση ανελκυστήρα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένου μηχανοστασίου.
Η Plexidas Elevators παρέχει λύσεις που συνδυάζουν τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, τόσο για πολυώροφα κτήρια όσο και για κτήρια χαμηλού ύψους.

Μηχανικός Ανελκυστήρας MRL

Η μηχανή τοποθετείται σε ειδική βάση εντός φρέατος και ο πίνακας ελέγχου σε μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπι) δίπλα από τη θύρα ορόφου του τελευταίου ορόφου.
Πιστοποιημένη λύση και ιδανική περίπτωση όπου δεν μπορεί να υπάρξει μηχανοστάσιο πάνω από το φρεάτιο.

Υδραυλικός Ανελκυστήρας MRL

Για τα υδραυλικά ασανσέρ υπάρχει η λύση ενός compact μηχανοστασίου.
Πρόκειται για ένα καλαίσθητο, μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπι) που ενσωματώνει τη μονάδα ισχύος και τον πίνακα ελέγχου.
Είναι πιστοποιημένο προϊόν και εναρμονίζεται απόλυτα με τα πρότυπα για τους ανελκυστήρες.

Βασικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων MRL

Πλεονεκτήματα:

  • Βελτιστοποίηση χώρου: Καταργούν το ξεχωριστό μηχανοστάσιο και μειώνουν τον απαιτούμενο χώρο.
  • Σχεδιαστική ευελιξία: Έξυπνες συνθέσεις της τεχνολογίας MRL με μηχανικό ή υδραυλικό κινητήριο μηχανισμό.
  • Λειτουργία: Αδιάλειπτη και γρήγορη μεταφορά με επιλογή μηχανικού ή υδραυλικού μηχανισμού.
  • Άνεση και ασφάλεια: Ομαλή και ασφαλή λειτουργία.
  • Υψηλή αισθητική: Σχεδιαστικές λύσεις που δεν υπονομεύουν την αρχιτεκτονική του χώρου.