Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ

Οι ανελκυστήρες και τα ειδικά συστήματα ανύψωσης ΑΜΕΑ δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, με κινητικές δυσκολίες και ηλικιωμένους, να εξυπηρετούνται και να μπορούν να κινηθούν άνετα και με ασφάλεια είτε σε κάποιο δημόσιο εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, όπως και μέσα στο σπίτι.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ειδικών συστημάτων ανύψωσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χώρου.
Η Plexidas Elevators μπορεί να τοποθετήσει πλατφόρμα στις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να χωρέσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει επαρκής χώρος για δημιουργία φρεατίου, μπορεί να εγκατασταθεί ανελκυστήρας προσώπων, ο οποίος καλύπτει το νομοθετικό πλαίσιο από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό με τις εξής προδιαγραφές:

  • Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ύψους 1.05m έως 1.30m & 0.40m από την πόρτα. Η συσκευή θα μπορεί να καλέσει ταυτόχρονα έως 4 αριθμούς σε περίπτωση εγκλωβισμού.
  • Η πόρτα πρέπει να έχει τουλάχιστον 0.80m καθαρό άνοιγμα, για την εύκολη είσοδο & έξοδο του αμαξιδίου.
  • Ο θάλαμος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.40m Χ 1.10m για την άνετη παραμονή του ατόμου με το αναπηρικό αμαξίδιο, κατά την κίνηση του ανελκυστήρα.