Η Plexidas Elevators εγκαθιστά εξωτερικούς ανελκυστήρες ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πρόβλεψη φρεατίου και μηχανοστασίου (όπως παλαιά κτήρια, βίλες, κλπ).
Οι μεταλλικές κατασκευές (σιδηροκατασκευές) φρεατίων βρίσκουν εφαρμογή σε έργα τα οποία στερούνται της δυνατότητας πρόβλεψης χρήσης ανελκυστήρα.
Επιλέγοντας πρώτα τα σημεία εξυπηρέτησής σας, βάσει κτηριακής ικανότητας και έπειτα από έγγραφη μελέτη αρμόδιου τεχνικού της εταιρείας μας, οι μεταλλικές κατασκευές φρεατίων μπορούν να στηθούν εσωτερικά αλλά και εξωτερικά του ακινήτου, χωρίς δέσμευση τυποποίησης ως προς τη διάσταση (εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία) ή την επένδυση, την οποία επιθυμούμε για το κλείσιμο περιμετρικά της σιδηροκατασκευής χρησιμοποιώντας υλικά όπως τζάμια, τσιμεντοσανίδα ή αντίστοιχα γυψοσανίδα -εάν είμαστε σε εσωτερικό χώρο- καθώς και μεταλλικά ελάσματα ηλεκτροστατικής βαφής με αντιχαρακτική επίστρωση στο χρώμα πάντα της αρεσκείας μας, εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα οφέλη που αποκομίζονται από μία τέτοιου είδους κατασκευή, αναγνωρίζονται στις πιο αναπτυγμένες και απαιτητικές χώρες του κόσμου, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής.

Πλεονεκτήματα:

  • Δεν απαιτείται να προϋπάρχει φρεάτιο ανελκυστήρα.
  • Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος για μηχανοστάσιο.
  • Χαμηλές απαιτήσεις σε βάθος πυθμένα φρεατίου και σε ύψος τελευταίου ορόφου (προβλέπονται ειδικοί μηχανισμοί προστασίας του συντηρητή όταν εργάζεται στους χώρους αυτούς).
  • Τριφασικός ή μονοφασικος κινητήρας.
  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
  • Αθόρυβη λειτουργία 45-50db (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Κατανάλωσης).
  • Εναρμονισμένο με το πρότυπο EN81-21.