Ανεβείτε μαζί μας

Με ασφάλεια

Plexidas Elevators

Τεχνικός Σύμβουλος
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! Λάβαμε το μήνυμά σας και οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό μαζί σας. Μετά τιμής, Plexidas Elevators
Συνέβη ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Ανεβείτε μαζί μας

Με ασφάλεια

Ανεβείτε μαζί μας

Με ασφάλεια

Plexidas Elevators

Τεχνικός Σύμβουλος
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! Λάβαμε το μήνυμά σας και οι τεχνικοί μας θα επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό μαζί σας. Μετά τιμής, Plexidas Elevators
Συνέβη ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο των ανελκυστήρων φανερώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας μας, στις εργασίες εγκατάστασης στους ανελκυστήρες που αναλαμβάνουμε. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει με τα χρόνια, καλύπτουν απόλυτα οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στους εκατοντάδες πελάτες μας.

Περισσότερα

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας – σε τακτική βάση – εξασφαλίζει την ασφαλή και την ομαλή λειτουργία του, καθώς και τη διατήρηση της εγκατάστασης συνολικά. Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχους συντηρητές και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Περισσότερα

Εκσυγχρονισμός &Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008), η Plexidas Elevators σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα ελέγχου για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, αναλαμβάνει τις τεχνικές εργασίες που χρειάζονται ώστε να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερα


Επένδυση Ανελκυστήρα

Η Plexidas Elevators σάς προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από υλικά εσωτερικής επένδυσης και δαπέδων, για τον θάλαμο του ανελκυστήρα σας.
Μπορείτε να επιλέξετε για την επένδυση του θαλάμου σας γυαλί, inox, δερματίνη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, φορμάικες στα χρώματα της αρεσκείας σας και στην καλύτερη ποιότητα.

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο των ανελκυστήρων φανερώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας μας, στις εργασίες εγκατάστασης στους ανελκυστήρες που αναλαμβάνουμε.Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει με τα χρόνια, καλύπτουν απόλυτα οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στους εκατοντάδες πελάτες μας.

Περισσότερα

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας -σε τακτική βάση- εξασφαλίζει την ασφαλή και την ομαλή λειτουργία του, καθώς και τη διατήρηση της εγκατάστασης συνολικά. Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχους συντηρητές και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Περισσότερα

Εκσυγχρονισμός & Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008), η Plexidas Elevators σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα ελέγχου για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, αναλαμβάνει τις τεχνικές εργασίες που χρειάζονται ώστε να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερα

Επένδυση Ανελκυστήρα

Η Plexidas Elevators σάς προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από υλικά εσωτερικής επένδυσης και δαπέδων, για τον θάλαμο του ανελκυστήρα σας.
Μπορείτε να επιλέξετε για την επένδυση του θαλάμου σας γυαλί, inox, δερματίνη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, φορμάικες στα χρώματα της αρεσκείας σας και στην καλύτερη ποιότητα.

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο των ανελκυστήρων φανερώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας μας, στις εργασίες εγκατάστασης στους ανελκυστήρες που αναλαμβάνουμε.Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει με τα χρόνια, καλύπτουν απόλυτα οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στους εκατοντάδες πελάτες μας.

Περισσότερα

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας -σε τακτική βάση- εξασφαλίζει την ασφαλή και την ομαλή λειτουργία του, καθώς και τη διατήρηση της εγκατάστασης συνολικά. Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από αδειούχους συντηρητές και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Περισσότερα

Εκσυγχρονισμός & Πιστοποίηση

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008), η Plexidas Elevators σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα ελέγχου για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, αναλαμβάνει τις τεχνικές εργασίες που χρειάζονται ώστε να είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερα

Επένδυση Ανελκυστήρα

Η Plexidas Elevators σάς προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από υλικά εσωτερικής επένδυσης και δαπέδων, για τον θάλαμο του ανελκυστήρα σας.
Μπορείτε να επιλέξετε για την επένδυση του θαλάμου σας γυαλί, inox, δερματίνη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, φορμάικες στα χρώματα της αρεσκείας σας και στην καλύτερη ποιότητα.

Περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Προτείνεται η εγκατάσταση τους σε κτίρια με χαμηλή χρήση και έως 7 στάσεις. Η μετάδοση της κίνησης πραγματοποιείται μέσω αντλίας όπου…

Περισσότερα

Μηχανικοί Ανελκυστήρες

Προτείνεται η εγκατάσταση τους σε κτίρια με μεγάλη χρήση και απαιτήσεις μεγαλύτερης ταχύτητας και ωφέλιμου φορτίου…

Περισσότερα

Εξωτερικοί Ανελκυστήρες

Οι μεταλλικές κατασκευές (σιδηροκατασκευές) φρεατίων βρίσκουν εφαρμογή σε έργα τα οποία στερούνται της δυνατότητας…

Περισσότερα

Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ

Οι ανελκυστήρες και τα ειδικά συστήματα ανύψωσης ΑΜΕΑ δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες με κινητικές…

Περισσότερα

Αναβατόρια εμπορευμάτων

Έχουν ανθεκτική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή για προστασία από φθορές και αντοχή σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας…

Περισσότερα

MRL

Οι ανελκυστήρες MRL (χωρίς μηχανοστάσιο) εξελίσσονται διαρκώς λόγω της αυξανόμενης ανάγκης, για αξιοποίηση όλων των…

Περισσότερα

Οι συνεργασίες μας